• Kırklareli Otogarı No:8 Kırklareli Merkez
 • 0288 212 3600 & 0530 306 8577

Nişikli Turizm San. ve Tic. A.Ş.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

NTSTUR.COM KONAKLAMA KAYIT SÖZLEŞME FORMU

İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve faks yoluyla gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

 1. Taraflar

1.1 Nişikli Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. / NTSTUR.COM , bu sözleşmede haklı markaları ‘NTSTUR.COM’ olarak anılacaktır. Ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.

 1. Konu

Bu sözleşmenin konusu Nişikli Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. www.ntstur.com  internet üzerinden teşirini ve satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 1. Tarafların Bilgileri

3.1. Nişikli Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. / NTSTUR.COM

Adres : Karacaibrahim Mah.  Mustafa Kemal Bulvarı 57/D KIRKLARELİ

Telefon : 0 288 212 3600

Faks : 0 288 ..........................

E-mail : satis@nisikli.com.tr

 1. Sözleşme Konusu Hizmet ve Fiyat Bilgileri

Hizmet :  …………………………………………………………………

Ödenecek Bedel:

Ödeme türü; …………………………………………………………………..

Ödeme türü; ……………………………………………………………………

İmza Tarihi: tarih / imza

 1. Genel hükümler

5.1. Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2.Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının Nişikli Turizm’e  ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Nişikli Turizm’e  hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. Ntstur.com / Nişikli Turizm  tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk, tercihlere uymayan herhangi bir hususta Ntstur.com / Nişikli Turizm’e bir itiraz yöneltemez.

5.4. Ntstur.com / Nişikli Turizm  üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında  Nişikli Turizm / Ntstur.com  ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Ntstur.com sorumluluk kabul etmez.

5.5.Konaklama kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan Tatil.com’a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.

5.6.Ntstur.com’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinin talebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.

5.7.Ntstur.com, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.

5.8.Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye’de otel yıldızları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar.

5.9. Ntstur.com’da yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele tüm vergiler dahildir. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.

5.10. Ntstur.com / Nişikli Turizm  hizmet alan müşteriler, konaklama sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini Ntstur.com / Nişikli Turizm  aracılığı ile satın alabilirler.

5.11.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat  imzalarının olmadığı gerekçesiyle hizmeti alan tüketici(ler)in acenta NİŞİKLİ TURİZM aleyhine ve almış oldukları hizmet sebebi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın NİŞİKLİ TURİZM sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

5.12.Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) Çıkışın engellenmesi durumunda Ntstur.com / Nişikli Turizm ‘in herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.

5.13.Bu sözleşmede, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, NİŞİKLİ TURİZM itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

5.14.Sözleşme konusu hizmetin NİŞİKLİ TURİZM tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde NİŞİKLİ TURİZM sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6-1. İptal - Vazgeçme – Değişiklikler  ( İptal Güvence Paketi Alınmayan Rezervasyonlar İçin ):

 1. Müşteri Rezervasyonu otele giriş gününde akşam 19:00'a kadar tutulmaktadır, geç girişler otele bildirilmek zorundadır.
 2. Müşteri’nin Rezervasyonlar ile ilgili özel talepleri otele rica olarak geçilir, Ntstur.com / Nişikli Turizm bu talepleri garanti etmemektedir.
 3. Rezervasyon yapılma tarihi itibariyle 29 gün kalana kadar yapılan iptallerde 1 gecelik konaklama bedeli , 29-8 gün kala yapılan iptallerde 2 gecelik konaklama bedeli , 7-0 gün kala yapılan iptallerde ise ödenen ücretin tamamı Metglobal/Tatil.com tarafından iade edilmez.
 4. Otele giriş tarihinde giriş yapmadığınız ya da otelden erken çıkış yaptığınız takdirde toplam rezervasyon tutarını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
 5. Değişiklik talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Ntstur.com / Nişikli Turizm ’e bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır. Alınan hizmetin başlangıç tarihinden önceki son 7 gün içerisinde tarafımıza iletilen değişiklik talepleri sadece ilgili hizmetin bitiş tarihini uzatmak için kabul edilir.
 6. Aracı firmadan yapılan değişiklik, iptal vb. durumlarda Ntstur.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Değişiklik talepleri, tamamen ilgili tedarikçinin ve aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan gerçekleştirelemeyen talepler için Ntstur.com / Nişikli Turizm sorumlu tutulamaz. Her değişiklik talebi, güncel fiyatlandırmaya ve müsaitliğe tabidir. İkinci kez yapılan değişikliklerden sonra talep edilen değişikliklerde Ntstur.com / Nişikli Turizm ücret alma yetkisini saklı tutar.
 7. Otobüs ulaşımı ve transfer hizmetlerinde giriş gününe 15 gün kalana kadar yapılan iptallerde otobus - transfer hizmetinin tamamı Ntstur.com / Nişikli Turizm tarafından iade edilir. Giriş gününe 15 günden daha az kala yapılan iptallerde otobüs -transfer bedeli iade edilmez. Uçak ulaşımlarının hiçbir koşulda iptal ve iadesi yapılamamaktadır.
 8. Özel dönemler (bayram,yılbaşı vs.) rezervasyon üzerinden hiçbir koşulda iptal ya da değişiklik yapılamaz.

6-2. İptal - Vazgeçme - Değişiklikler ( İptal Güvence Paketi Alınan Rezervasyonlar İçin ):

 1. Bu rezervasyon Ntstur.com / Nişikli Turizm İptal Güvence Paketi kapsamındadır.
 2. İptal Güvence Paketi genel şartları www.ntstur.com adresli web sayfalarındadır.
 3. Tarih, otel, oda tipi ve isim değişiklikleri güvence kapsamında değildir.
 4. Erken rezervasyon sigortasi Aracı Sigorta şirketi tarafindan ürün sorumluluk ve ferdi kaza sigortasi kapsaminda saglanmistir. Erken rezervasyon sigortasi yaptiran misafirler giris gününe 72 saat kala kesintisiz otel rezervasyonlarını iptal etme hakkina sahiptiler. Giris saati 14:00 olarak baz alinir. Sigorta iptal edilmez, prim iadesi yapilmaz. Turizm sirketinin iflas etmesi ve taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda teminat gecersiz olup erken rezervasyon sigorta policesi kapsami disindadir. Kapsam disi haller; harp veya harp mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve buna benzer hallerden dogan ic karisikliklar, terör olaylari, salgin ve yaygin hastaliklar, deptem, sel, yanardag püskürmesi, yer kaymasi, dogal afetleridir.
 5. Uçak ve otobüs ulaşımlarında,transfer ve ek hizmetlerde iptal güvence paketi geçerli değildir. Bu rezervasyonlarda ulaşım ,transfer ve ek hizmetler iptal edilemez ve hizmet bedelinin iadesi yapılamaz.
 6. Paket olarak satin alinan yurtici otel + ucak rezervasyonlarinda da alinan sigorta sadece otel konaklamasi tutari icin gecer
 7. YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme Müşterinin www.ntstur.com internet sitesinden yukarıda bahsi geçen hizmetleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlülük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir.

Müşteri bu sözleşmeyi  okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir.

Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile Müşterinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir.